Ann Nilsson Madsen

 

Grunduddannelse: Underviser

Efteruddannelse: Diplomuddannelse i familieterapi, studievejleder

Tidligere beskæftigelse: Undervist i psykologi og dansk

Ansat på Spiren siden 2011

Privat: Enlig og har tre børn

 

 

Anne Helene Kroner Nielsen

 

Grunduddannelse: Psykolog (cand.psyk.)

Tidligere beskæftigelse: Familiehus i Grønland, selvstændig psykolog

Ansat på Spiren siden 2014

Privat: Gift og har to børn

Mobil: 23 70 02 74

E-mail: Anne.Helene.Kroner.Nielsen@holstebro.dk

 

 

Anita Oxlund Petersen

 

Husalf

Særlige opgaver: Forefaldende praktiske opgaver

Ansat på Spiren siden 2014

Privat: Gift og har to børn

 

 

Bente Hedegaard

 

Grunduddannelse: Pædagog 1992

Efteruddannelse: Diplomuddannelse i familieterapi; Marte Meo terapeut; DUÅ gruppeleder og Peer coach i DUÅ - Dino lille gruppe

Tidligere beskæftigelse: Pædagog på fritidshjem og i specialbørnehave; støttepædagog i børnehaveklasse

Ansat på Spiren siden 1995

Privat: Gift og har tre børn

Mobil: 21 27 63 82

E-mail: Bente.Hedegaard@holstebro.dk

 

 

 

Berit Boesen

 

Grunduddannelse: Pædagog

Tidligere beskæftigelse: Pædagog på Schuberts Minde

Ansat på Spiren siden 2014

Privat: Gift og et voksnet barn

Mobil: 23 70 03 09

E-mail: Berit.Boesen@holstebro.dk

 

 

Birgitte Sørensen

 

Grunduddannelse. Sygeplejerske 1991; Sundhedsplejerske 2004

Efteruddannelse. Diplomuddannelse i familieterapi 2010, DUÅ Spæd gruppeleder

Tidligere beskæftigelse: Sygeplejerske på børneafdelinger og i Børnepsykiatrien

Ansat på Spiren siden 2004

Privat: Gift og har tre børn

Mobil: 20 25 63 79

E-mail: Birgitte.Sorensen@holstebro.dk

 

 

Birgitte Vigsø

 

Grunduddannelse: Pædagog 1998

Efteruddannelse: Den 4-årig familieterapeutuddannelse fra Systemisk Institut for Familieterapi

Tidligere beskæftigelse: Arbejdet i en børnehave og med børn og unge med fysiske og psykiske handicap

Ansat på Spiren siden 2009

Privat: Gift og har to børn

Mobil: 24 83 86 51

E-mail: Birgitte.Vigso@holstebro.dk

 

 

Erik Hansen

 

 

Grunduddannelse: Pædagog 

Efteruddannelse: 

Tidligere beskæftigelse: døgninstitution, specialskole, familiebehandling

Ansat på Spiren siden 2016

Privat: Gift og far til tre børn

Mobil: 20 86 88 10

E-mail: erik.hansen@holstebro.dk

 

 

 

Hanne Andersen

 

Husalf

Særlige opgaver: Forefaldende praktiske opgaver

Ansat på Spiren siden 2011

Privat: Har to voksne børn

 

 

Hanne Mejls

 

 

Grunduddannelse: Socialrådgiver 

Efteruddannelse: ID life coach uddannelse.

Tidligere beskæftigelse: Familievejleder i forhold til familier med børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Ansat på Spiren siden sept. 2016

Privat: Enlig og har 2 børn

Mobil: 22112179

Mail: Hanne.mejls@holstebro.dk

 

 

 

Henriette Sørensen

 

Grunduddannelse: Folkeskolelærer 2000

Efteruddannelse: Samtaleterapeut - DISPUK 2012

Tidligere beskæftigelse: Pædagog på obs afdeling på Familiecenter. Familiebehandler på Familiedøgnafdeling

Ansat på Spiren siden 2010

Privat: Gift og har to børn

Mobil: 51 83 82 38

E-mail: Henriette.Sorensen@holstebro.dk

 

 

Jette Uldal Søndergaard

 

Grunduddannelse: Pædagog 1978

Efteruddannelse: Familierådgiver fra Kempler 1997

Tidligere beskæftigelse: Pædagog i daginstitution, hjemmevejleder i handicap-psykiatri, støtte/kontaktperson i familie afdelingen.

Ansat på Spiren siden 2014

Privat: Gift og har tre voksne børn og syv børnebørn

Mobil: 20 28 62 42

E-mail: Jette.Uldal@holstebro.dk

 

 

Jørgen Enstrøm

 

Leder

Uddannelse: Psykolog (cand. psyk.); specialist i psykoterapi

Tidligere beskæftigelse: Terapi til Børn, unge og familier i tidligere Amt og Holstebro Kommune, Erhvervspsykolog på privat virksomhed

Ansat som leder på Spiren siden 2009

Privat: Gift og har tre børn

Mobil: 24 66 23 03

E-mail: Jorgen.Enstrom@holstebro.dk

 

 

Lars Hingebjerg

 

 

Lars, familiecenter spiren, holstebro kommune 

Grunduddannelse: Pædagog

Efteruddannelse: KRAP, ART-træner, Family TIES

(ART for Familier)

Tidligere beskæftigelse: Døgninstitution og uledsagede flygtningebørn. 

Ansat på Spiren: November 2015

Privat: Samlevende og har en søn.

Mail: Lars.Hingebjerg@holstebro.dk

 

 

 

Lene S. Jeppesen

 

Grunduddannelse: Ergoterapeut

Efteruddannelse: Diplomuddannelse i familieterapi; Eutoni instruktør, certificeret DUÅ gruppeleder, Småbørnskonsulent og certificeret Parterapeut

Tidligere beskæftigelse: Ergoterapeut i Distriktspsykiatrien

Ansat på Spiren siden 1996

Privat: Samlevende og har tre børn

Mobil: 21 25 63 81

E-mail: Lene.S.Jeppesen@holstebro.dk

 

   

Lilli Kristensen

 

Souschef

Grunduddannelse: Socialrådgiver 1991

Efteruddannelse: Diplomuddannelse i familieterapi; PMTO terapeut; PMTO gruppeleder

Tidligere beskæftigelse: Familiekonsulent i anden kommune

Ansat på Spiren siden 2006

Privat: Gift og har tre voksne børn, en voksen bonussøn og 4 børnebørn

Mobil: 23 30 63 18

E-mail: Lilli.Kristensen@holstebro.dk

 

 

Line Poulsen

 

Grunduddannelse: Socialrådgiver

 

Efteruddannelse: Pt. i gang med en 4 årig efteruddannelse som familieterapeut – psykoterapeut på DFTI.

 

Tidligere beskæftigelse: Familiesektionen Holstebro Kommune fra 2011-2016

 

Ansat på Spiren: siden 2016

 

Privat: Gift og har 2 børn

 

Mobil: 22 12 71 13

E-mail:  Line.Poulsen@holstebro.dk

 

 

Lis Thaysen

 

Sekretær

Grunduddannelse: Assistent i Kommunal Forvaltning

Efteruddannelse: Grunduddannelsen Kommunom; Kommunom enkeltfag, Merkonom enkeltfag; Diverse fagkurser

Tidligere beskæftigelse: Administrativ medarbejder; administrativ sagsbehandler; sagsbehandler ved forskellige kommuner; Bogholderiassistent i privat virksomhed

Ansat på Spiren siden 2010

Privat: Har to børn

Telefon: 96 11 53 74

E-mail: Lis.Thaysen@holstebro.dk

 

 

Lisbeth Juul Skovsted

 

Grunduddannelse: Pædagog 1983

Efteruddannelse: DUÅ-gruppeleder, Marte Meo terapeut, 1-årigt kursus i systemisk pædagogik

Tidligere beskæftigelse: Støttepædagog i børnehave og vuggestue

Ansat på Spiren siden 1990

Privat: Gift  og har tre børn

Mobil: 21 25 63 78

E-mail: Lisbeth.Skovsted@holstebro.dk

 

 

Lone Lee Jørgensen

 

Grunduddannelse: Psykolog (cand.psych)

Tidligere beskæftigelse: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium

Ansat på Spiren siden 2014

Privat: Gift og har tre børn

Mobil: 23 70 03 11

E-mail: Lone.Lee@holstebro.dk

 

 

Louise Falk

Grunduddannelse: Socialrådgiver 2003

Efteruddannelse: PMTO terapeut

Tidligere beskæftigelse: Socialrådgiver på døgninstitution

Ansat på Spiren siden 2008

Privat: Gift og har 4 børn/bonusbørn

Mobil: 20 57 95 41

E-mail: Louise.Falk@holstebro.dk

 

 

Mette Havskov Jensen

 

Grunduddannelse: Ergoterapeit 1991

Efteruddannelse: PMTO terapeut

Tidligere beskæftigelse: Psykiatrien på Sygehus, ergoterapeut på døgninstitution, psykiaterien i tidl. Amt

Ansat på Spiren siden 2005

Privat: Gift og har to børn

Mobil: 21 27 63 67

E-mail: Mette.Havskov.Jensen@holstebro.dk

 

 

Mette Westergaard

 

Grunduddannelse: Socialrådgiver

Efteruddannelse: Diplom i systemisk- og narrativ familieterapi; PMTO terapeut; PMTO gruppeleder

Tidligere beskæftigelse: Socialrådgiver på forsorgshjem, Leder på Krisecenter for voldsramte kvinder

Ansat på Spiren siden 1998

Privat: Gift og har et barn

Mobil: 24 44 17 97

E-mail: Mette.Westergaard@holstebro.dk

 

 

Per Langgaard Møller

 

Grunduddannelse: Læreruddannelse 1995

Efteruddannelse: Eksamineret psykoterapeut v. Institut for Gestaltanalyse 2007

Tidligere beskæftigelse: Egen praksis, Hjulsøgårdfonden, DSI Hedehuset, oa.

Ansat på Spiren siden 2015

Privat: Samboende

Mobil: 20 76 33 25

E-mail: ;per.moller2@holstebro.dk 

 

 

Poul Tambjerg

 

Grunduddannelse: Smed; socialpædagog 1994

Efteruddannelse: Den 4-årige familieterapeutuddannelse fra Systemisk Institut for Familieterapi; årskursus med fokus på udsatte unge

Tidligere beskæftigelse: Pædagog på ungdomspension

Ansat på Spiren siden 2007

Privat: Gift og har fire børn

Mobil: 23 35 14 70

E-mail: Poul.Tambjerg@holstebro.dk

 

 

Rikke Jensen

                                                 

Grunduddannelse: Socialrådgiver 2006

Efteruddannelse:

Tidligere beskæftigelse: Familieterapeut v/ MST og MST-CM; Intensiv Overvågning

v. Kriminalforsorgen og Rådgiver i Børn og Familieafdeling.

Ansat på Spiren siden 2015

Privat: Gift og har en pige fra 2011 og en dreng fra 2007

Mobil: 22397155

E-mail: Rikke.Jensen@holstebro.dk

 

 

 

 

 

Tove Hansen

 

Grunduddannelse: Socialrådgiver

Efteruddannelse: Diplomuddannelse i familieterapi; Konsulentuddannelse i kompetenceudvikling; PMTO terapeut; PMTO gruppeleder

Særlige opgaver: Udlånt deltids til Socialstyrelsen og arbejder med implementering af PMTO i Danmark

Tidligere beskæftigelse: Kommunal sagsbehandler; (socialrådgiver) på døgninstitution

Ansat på Spiren siden 1991

Privat: Gift og har tre børn

Mobil: 21 66 09 80

E-mail: Tove.Hansen@holstebro.dk     

 

 

 

Holstebro kommune