Åbent tilbud

 

Andre tilbud

De utrolige år 
Forældrekursus for forældre til 3-7årige

 

PALS forældregruppe
Forældrekursus for forældre til børn på PALS-skoler

 

BBasen
Gruppetilbud til børn af psykisk syge forældre

 

Velkommen til Spiren

 
Alle familier ønsker det gode liv, men oplever nogen gange, at det er svært at realisere. Man kan have brug for en støttende og hjælpende hånd for at komme ud af fastlåste vaner og handlemønstre, som står i vejen for det familieliv, man drømmer om.
Spiren er Holstebro Kommunes tilbud til børnefamilier med børn under 18 år, hvor børn har det svært, og kan hjælpes ved at forældrene og familien støttes i at lykkes så godt som muligt.
Holstebro kommune