Andre der kan hjælpe familier

Sundhedsplejen

Sundhedsplejersker arbejder med et sundhedsfremmende perspektiv. Der er fokus på barnets, den unges og familiens ressourcer i forhold til at understøtte en positiv udvikling og livskvalitet både sundhedsmæssigt, mentalt og socialt. Se mere på sundhedsplejen-holstebro.dk.

 

Prep-kursus ved Nørrelandskirken

PREP er et forbyggende og relationsudviklende kursus, som afholdes af Menighedsplejerne i Holstebro. Der er hverken tale om gruppearbejde eller traditionel parterapi. På PREP-kurset arbejder man kun med sin partner, og man skal altså ikke indvie andre i ens parforhold. PREP-kurset er uafhængigt af religion og politik. Læs mere på noerrelandskirken.dk.

 

Fivillighuset i Holstebro

Tilbyder hjælp, samvær, selvhjælp og rådgivning. Som et af landets mange frivilligcentre, yder vi både hjælp og støtte til vore foreninger og til de borgere der henvender sig. Vi oplyser om og formidler ligeledes frivilligt socialt arbejde til de mange foreninger i Holstebro Kommune. Læs mere på kulturogfrivillighuset.dk.

 

Støttecenter for seksuelt misbrugte

Kvisten er et støttecenter for seksuelt misbrugte. Tidsbestilling på telefon 6070 7257 eller viborg@kvistene.dk.

 

Hjælpegruppe fra folk til folk på Facebook

Formålet med gruppen er at hjælpe mindrebemidlede enlige, familier og andre, som er endt i en uheldig, enkeltstående situation grundet uforudsete udgifter og/eller hændelser. Se gruppen på Facebook.

 

Stofbehandling

Stofbehandlingen er et rådgivnings- og behandlingstilbud til dig, der enten har et problematisk forbrug, har et egentligt misbrug af stoffer eller er pårørende til en stofmisbruger. Læs mere om Stofbehandlingen.

 

Alkoholrådgivning

Alkoholbehandlingen i Holstebro er et tilbud om behandling til alkoholmisbrugere, pårørende til alkoholmisbrugere og personer, der er afhængige af lovlig medicin. Læs mere om Alkoholrådgivningen.

 

Voksenven/familieven

Foreningen Børns Voksenvenner arbejder på at skabe venskaber mellem ressourcestærke frivillige voksne og et barn med behov for den omsorg, opmærksomhed og anerkendelse, som en voksen, fortrolig ven kan give. Læs mere på voksenven.dk.

 

Selvhjælpsgrupper

Vi er en frivillig forening, det vil sige, at alle der er frivillige arbejder uden løn. Vi er en gruppe af mennesker, der brænder for at hjælpe andre, der har det svært. Læs mere om selvhjælpsgrupper i Holstebro.

 

Ludomanilinjen

Kan give dig en indikation af, om dit eller din pårørendes spil er ude af kontrol. Du kan også finde gode råd til behandling. Se mere på ludomaniLinjen.dk.

 

Social/anonym Borgerrådgivning

Social Anonym Borgerrådgivning er et tilbud til borgere over 18 år. Hvis du ønsker det, kan samtalen foregå anonymt. Læs mere om Social Anonym Borgerådgivning.

 

Underretning til familiesektionen

Du kan informere familiesektionen om omsorgssvigt eller overgreb mod børn. Udfyld dette underretningsskema.