Lars Hingebjerg

Familiecenter Spiren, Holstebro Kommune

Familiekonsulent med speciale i Praktisk Pædagogisk Støtte

 

Ansat på Spiren siden 2015

 

Grunduddannelse: Pædagog

 

Efteruddannelse: KRAP, ART-træner, Family TIES (ART for Familier)

 

Privat: Samlevende og har et barn

 

Mobil 40 55 85 33

Lars.Hingebjerg@holstebro.dk