Til samabejdspartnere

Spiren er et gratis tilbud til familier med børn i Holstebro Kommune.

 

De fleste tilbud på Spiren forudsætter, at en socialrådgiver i Familiesektionen henviser til det.

Evalueringsværktøj FIT

FIT (Feedback Informed Treatment) er et dialog- og effektmålingsværktøj som vi bruger I vores arbejde med familier på Familiecentret Spiren. FIT er udviklet af Scott D. Miller og Barry Duncan og har to formål:

 

  • at måle, hvordan familien og børnene trives. Når vi gør det løbende, kan vi følge med i, om vores bestræbelser på at hjælpe familien bærer frugt.
  • at indsamle feedback på samarbejdet med familien. Vi har brug for familiens feedback for at sikre, at vi arbejder med det, der er det vigtigste, på måder der passer familien, og i en atmosfære der indgyder håb. Når familien giver os feedback på det arbejde vi laver sammen, hjælper de os til at tilrettelægge arbejdet med at øge børnenes og familiens trivsel bedst muligt.

 

FIT består af to enkle skemaer: ORS og SRS. ORS måler børnenes/de voksnes trivsel. SRS måler, hvor godt samarbejdet mellem familien og familiekonsulenter matcher det, familien ønsker.

 

I ORS krydser man af i hver af 4 kategorier, ud fra en subjektiv oplevelse af barnets/ den voksnes trivsel. Skalaen går fra 0 til 10 på hver kategori, og summeres op, så man maksimalt kan opnå en score på 40. Ved score over 25, er der sædvanligvis ikke behov for støtte.

Behandlingens fundament

Behandlingens fundament på Familiecenter Sprien består af  vores grundholdninger og metoder, som er inspireret af:

 

  • Narrative-systemiske og relationsorienterede teorier
  • Teorier om sundhedsfremme
  • Nyere kommunikations- og læringsteorier
  • Kundskaber om børn og deres udvikling
  • Evidensbaserede forældretræningsprogrammer

Spirens metoder

Metoder

 

Metoderne vi inddrager i arbejdet med familier kan bl.a. være:

• Familieterapi
• Individuel terapi
• PMTO
• DUÅ
• Marte Meo
• TheraPlay
• Netværksmøder
• Flerfamilie-aktiviteter/forløb
• Netværksmøder
• Rollespil og øvelser
• Børnegrupper

 

På Spiren har vi mange erfaringer med, hvad der kan være med til at skabe udvikling i en familie. Vi baserer altid arbejdet på dialog og samarbejde, med plads til andre opfattelser.