Tilbud til indskrevne familier

Spiren er et gratis tilbud til familier med børn i Holstebro Kommune, som forudsætter, at en socialrådgiver i Familiesektionen henviser til det.

 

Spiren bruges af familier:

 • Hvor forældre synes, at der er svært at opdrage deres børn
 • Hvor der er opslidende skænderier og konflikter
 • Hvor barnet har det vanskeligt med sig selv og kammeraterne
 • Hvor der er bekymringer eller problemer i børnenes skole eller daginstitution
 • Hvor der er problemer omkring det at være en sammenbragt familie
 • Hvor der er problemer i parforholdet

 

Spiren samarbejder med familier om:

 • At styrke fællesskabet i familien
 • At lytte til hinanden
 • At drage omsorg for hinanden
 • At forældre kan vælge, hvad de voksne bestemmer, og hvad børnene bestemmer
 • At der er plads til forældres voksenliv samtidig med, at de er nærværende for deres børn
 • At skabe bedre kontakt til børnenes daginstitution eller skole

Sådan foregår samarbejdet

Når en familie er indskrevet til et forløb på Spiren, tages der udgangspunkt i familiens egen oplevelse af, hvad der er vanskeligt i hverdagen. Det betyder, at vores støtte tilpasses den enkelte families situation og behov. På det indledende møde laver vi aftaler om, hvordan vi vil gribe samarbejdet an. Vi laver individuelle aftaler i hvert enkelt tilfælde. Virker det ikke, laver vi aftalerne om.

På Spiren snakker vi MED folk, og ikke OM folk.

Derfor foregår det i tæt samarbejde med forældrene, når vi har kontakt til socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagogisk psykologisk rådgivning, skoler og daginstitutioner.

Tavshedspligt

Spirens medarbejdere er omfattet af tavshedspligt. Det betyder, at vi ikke videregiver andre oplysninger end vi aftaler med familien.

 

I meget alvorlige tilfælde findes en undtagelse for tavshedspligten. Hvis vi får kendskab til vold eller overgreb mod børn, har vi pligt til at underrette myndighederne.

 

Tillid er afgørende for samarbejde, og det kan kræve dyb fortrolighed. Samarbejde med andre voksne omkring barnet kan også være afgørende, og her har vi brug for at kunne snakke sammen. Vi finder en passende balance mellem fortrolighed og åbenhed, i samarbejdet med den enkelte familie.

 

For at vi kan blive stadig bedre til vores arbejde, har vi brug for at få sparring af kolleger, og nogen gange af andre eksperter. Derfor optager vi ofte samarbejdet med familien på video. De som evt. ser en video, er også omfattet af tavshedspligt.