Parent Management Training (PMTO)

PMTO er et evidens- og manualbaseret behandlingstilbud, som varetages af certificerede PMTO terapeuter. Samtale og træningsforløb er rettet mod forældrene.

 

Metoden bygger på en aktiv involvering af forældrene i forhold til at forebygge negativt samspil i familien. Via undervisning, samtaler, rollespil samt ugentlige hjemmeopgaver støttes forældrene i at involvere sig positivt og være problemløsende i relationen til barnet.

 

Målgruppen er forældre med børn i alderen 4 – 12 år, der har adfærdsvanskeligheder, herunder udadrettet problemadfærd. Det kan være børn, der har en børnepsykiatrisk diagnose som ADHD el. lignende adfærd, og hvor forældrene mangler forældreredskaber i forhold til at lære barnet nye færdigheder.

 

For børn på PALS skoler er der aftale om hurtig sagsbehandling og visitation. Forældre som har et barn på en PALS-skole med større eller mindre adfærdsproblemer, grænsesøgende og udadrettet problemadfærd, kan deltage i en PMTO forældregruppe.

 

I forældregruppen arbejdes der med konkrete forældreredskaber som gode beskeder, ros og opmuntring, positiv involvering og grænsesætning.